ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ
ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ NRMS
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey
วีดีโอสอนการใช้งานระบบ NRMS
   
 
รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome
 
ประกาศข่าว
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วง... [1 ธันวาคม 2559]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่... [29 ธันวาคม 2559]
ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... [11 พฤศจิกายน 2559]
   การประชุมชี้แจง “แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบ... [3 พฤศจิกายน 2559]
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 25... [10 พฤศจิกายน 2559]
อ่านทั้งหมด...
 
ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560036 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 พลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
1. กรอกข้อเสนอการวิจัย 1.1 กรอกข้อมูลทั่วไป และบันทึก จะพบหน้าจอให้กรอกข้อมูลที่เหลือ
  1.2 แนบไฟล์รายละเอียดข้อเสนอการวิจัยให้ครบ

2. ส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ 2.1 กด “ส่งข้อเสนอการวิจัย” ของท่าน ในระบบก่อนวันที่แหล่งทุนปิดรับ
  2.2 กด “ส่งข้อเสนอการวิจัย” ของท่าน ในระบบก่อนวันที่แหล่งทุนปิดรับ
  2.3 หลังกด ส่งข้อเสนอการวิจัยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้อีก

คำแนะนำ : กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ "chrome"
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
e-mail : nrms@nrct.go.th