ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การพัฒนารูปแบบการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยใหม่

ข่าว : ประกาศจาก วช.
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ก.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,620 ครั้ง