ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 3

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2551 - 2559
2. จำนวนงบประมาณวิจัย โครงการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัย
3. จำนวนงบประมาณวิจัย โครงการวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัย
4. จำนวนงบประมาณวิจัย โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์และด้านการวิจัย
5. จำนวนงบประมาณวิจัย โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัย
6. ข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.สถานภาพ 51-59.pdf
2.โครงการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี จำแนกตามยุทธศาสตร์.pdf
3.โครงการวิจัยด้านสุขภาพ.pdf
4 โลจิสติกส์.pdf
5.โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทน.pdf
6. สถานภาพนักวิจัย 200659.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 30 มิ.ย.59
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ก.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,831 ครั้ง