ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) มีดังนี้
1.สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555 - 2559
2.ข้อมูลวิจัยด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2555 - 2559
3.ข้อมูลวิจัยด้านผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2555 - 2559
4.ข้อมูลวิจัยด้านสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ปีงบประมาณ 2555 - 2559
5.ข้อมูลวิจัยด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ปีงบประมาณ 2555 - 2559
6.ข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยปี 2555 - 2559 จำแนกตามด้านวัคซีน ผู้สูงอายุ สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา และการแก้ไขปัญหาความยากจน
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัย ปี 2555 - 2559.pdf
2. ข้อมูลวิจัยด้านวัคซีน.pdf
3. ข้อมูลวิจัยด้านผู้สูงอายุ 2555 - 2559.pdf
4. ข้อมูลวิจัยด้านสมุนไพร.pdf
5. ข้อมูลวิจัยด้านความยากจน.pdf
6. ข้อมูลบุคลากรทางการวิจัย.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 22 มี.ค.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,886 ครั้ง