ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขยายเวลาการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื้อความ :

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS จากวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็น 13 ตุลาคม 2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือขยายส่งการจัดทำคำของบบูรณาการ-2562_edit2.pdf
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 9 ต.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ต.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,731 ครั้ง