ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๘

เนื้อความ :

                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้ง เรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๘  นั้น

                เพื่อให้การกำกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย วช. ได้ตรวจสอบโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘  ในระบบ NRMS Ongoing & monitoring และพบว่ามีแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ที่ยังไม่มีการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘  วช. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ   โปรดเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงานท่าน ดำเนินการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘  ในระบบ NRMS Ongoing & monitoring ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเร่งรัดประสิทธิภาพ ปี 51-58_ไตรมาส 2.pdf
หนังสือเร่งรัดประสิทธิภาพครั้งที่ 1.pdf
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.พ.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 718 ครั้ง